alternativ bild

Kunskap och teknik i förening

Dokumentation av kyrkobyggnader och andra historiska byggnader innebär ofta mättekniska svårigheter och utmaningar.  3d-scanning är en teknik som erbjuder unika och förbättrade möjligheter till dokumentation. En förutsättning som krävs är kompetens som bygger på omfattande kunskaper om kulturhistoriska byggnader. Heritage Scan erbjuder den här kombinationen av olika kompetenser vilket ger möjligheter till dokumentation med hög precision och detaljeringsgrad. Metoden är lämplig för att dokumentera komplexa takkonstruktioner, valvbildningar, buktande och lutande väggkonstruktioner, komplicerade trapplöp, oregelbundna fönsterpartier med mera.

Avancerad laser- och datateknik

Laserscanning i 3d-format är en ny metod med mycket hög precision för ritningsframställning. 3d-scanningen resulterar i ett punktmoln som med hjälp av CAD/CAM- och 3d-program omvandlas till planritningar, sektioner, fasader, detaljritningar 3-d modeller med mera. Projekten utförs i samverkan mellan Arkitekt & Miljö AB, laserscanningsföretaget Letech och Sid3kick illustrations.

 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS