Tillämpningar

RITNINGAR
-Uppmätningsritningar, planer, fasader, elevationer och planeringsunderlag med hög noggrannhet
» Läs mer
ÖVRIG DOKUMENTATION
-Sättningar, konstruktioner, avbildning av föremål, modellering med mera.

» Läs mer
BEVARANDEASPEKTER
-Framtidssäkring dokument, uppföljning och komplettering


» Läs mer

Ritningar

Plan-, fasad- och detaljritningar
Framställning av planritningar, sektioner och fasadritningar tillhör de vanligaste och viktigaste handlingarna. 3d-scanning innebär en möjlighet till en precision som inte tidigare varit möjligt.

Markförhållanden

I samband med att fasader och interiörer scannas sker även registrering av omgivande markförhållanden i närheten av byggnaden. Det här är ytterligare en viktig avbildning som kan vara värdefull vid olika bedömningar angående marklutning, avrinning med mera. Laserscanning innebär att registrering sker i tre dimensioner. Ur ett så kallat digitalt punktmoln kan därefter såväl planer i 2d-format som sektioner tas fram. Fördelen med 3d-scanning är också att samtidigt kunna erhålla information om lutningsförhållanden för bland annat ytvattenavrinning samt eventuella sättningar.

Tjänster Ritningar
 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS