Tillämpningar

RITNINGAR
-Uppmätningsritningar, planer, fasader, elevationer och planeringsunderlag med hög noggrannhet
» Läs mer
ÖVRIG DOKUMENTATION
-Sättningar, konstruktioner, avbildning av föremål, modellering med mera.

» Läs mer
BEVARANDEASPEKTER
-Framtidssäkring dokument, uppföljning och komplettering


» Läs mer

Övrig dokumentation

Buktningar och skevheter
Historiska byggnader innehåller ofta skevheter, buktningar och ojämnheter i murverk eller träkonstruktioner. Den återgivning som 3d-scanning erbjuder dokumenterar detta med en exakthet som saknar jämförelse.
3d-scanning erbjuder möjligheter att registrera förändringar i äldre skalmurar eller träkonstruktioner. Det här gäller till exempel fenomen som beror på uppspjälkning och eventuellt sönderfall av en skalmurskonstruktion eller träkonstruktion. Det här ger möjlighet till ovärderlig kvalitetssäkring och välbehövligt beslutsunderlag.

Tjänster Övrig dokumentation


Komplicerade trapplöp
Trappors utformning och placering i murverk eller skavande vindlande trätrappor är ofta svåra, eller näst intill omöjliga, att avbilda korrekt. 3d-scanning erbjuder här en precision som är mycket värdefull. När vanlig redovisningsteknik i 2d-format används blir projiceringarna flera och ofta svåra att tyda. Komplexa träkonstruktioner avbildas enklast i 3d. Scanningen sker som en del i det arbete som genomförs.

Tjänster Övrig dokumentation


Avbildning av föremål

Unika träföremål som successivt förstörs eller förändras kan avbildas. Det här gäller till exempel exteriört placerade snickeridetaljer, arkeologiska fynd eller interiöra föremål såsom omfattande altartavlor och liknande. Exteriöra stenarbeten som påverkas av yttre miljöaspekter i form av regn med skadligt pH kan återges. Det här är en metod som kombineras med fotodokumentation.

Modellering
3d-scanning ger i ett första steg en modell i tre dimensioner. Ur ett så kallat digitalt punktmoln kan därefter en vektoriserad modell framställas som ger möjlighet till animationer. Även punktmolnet kan oförädlad användas till olika typer av visualiseringar.

 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS