Tillämpningar

RITNINGAR
-Uppmätningsritningar, planer, fasader, elevationer och planeringsunderlag med hög noggrannhet
» Läs mer
ÖVRIG DOKUMENTATION
-Sättningar, konstruktioner, avbildning av föremål, modellering med mera.

» Läs mer
BEVARANDEASPEKTER
-Framtidssäkring dokument, uppföljning och komplettering


» Läs mer

Bevarandeaspekter

Den första digitala produkten, ett digitalt punktmoln, kan överföras till en öppen datafil i textformat. Det här är en källfil som ger möjlighet till långsiktigt bevarande och är en metod som är lämplig att nyttja för omistliga byggnader och kvarter som i framtiden kan äventyras genom förvanskning eller förstöring.


 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS