Processen

ANALYS
Definiera behov och speciella förutsättningar


» Läs mer
SCANNING/REGISTRERING
Scanning utförs, registreras och överförs till dator för vidare bearbetning.

» Läs mer
BEARBETNING
Bearbetning digitalt till färdiga ritningar, modeller eller annan typ av redovisning
» Läs mer
RESULTAT
Basutförande av ritningar eller detaljritningar i 2D eller 3D format.

» Läs mer

Analys

Samtliga projekt inleds med att definiera behov och önskemål som redovisas av uppdragsgivare eller framkommer efter en analys av byggnadens speciella komplexitet eller storlek. Ofta sker kommunikation direkt med berörda myndigheter.

 

Gå vidare >>Tekniken Analys
 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS