Tillämpningar

RITNINGAR
-Uppmätningsritningar, planer, fasader, elevationer och planeringsunderlag med hög noggrannhet
» Läs mer
ÖVRIG DOKUMENTATION
-Sättningar, konstruktioner, avbildning av föremål, modellering med mera.

» Läs mer
BEVARANDEASPEKTER
-Framtidssäkring dokument, uppföljning och komplettering


» Läs mer

Lång rad användningsområden

Scanning med laser möjliggör uppmätning av objekt med precision och återgivning som överträffar alla andra kända metoder. Det här ger unika möjligheter att dokumentera kyrkobyggnader och andra kulturbyggnader. Genom att bearbeta datainformationen från 3d-scanningen erhålls ett brett spektra av dokumentation för att använda som underlag vid renoveringar och till utbildning och presentationer. Den datafil som utvecklas i samband med scanningen är en unik källfil som bör sparas och förvaras för all framtid.

Tjänster
 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS