Processen

ANALYS
Definiera behov och speciella förutsättningar


» Läs mer
SCANNING/REGISTRERING
Scanning utförs, registreras och överförs till dator för vidare bearbetning.

» Läs mer
BEARBETNING
Bearbetning digitalt till färdiga ritningar, modeller eller annan typ av redovisning
» Läs mer
RESULTAT
Basutförande av ritningar eller detaljritningar i 2D eller 3D format.

» Läs mer

Tekniken

Resultatet av ”scanningen” är ett moln av punkter som med hjälp av 3D-CAD-program omvandlas till linjer. Dessa utvecklas till planritningar av sektioner och fasader. Genom att använda ytterligare programvara kan även animering utföras.

 

Gå vidare >>


Tekniken
 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS