Samverkan ger unikt resultat

Fördelningen av ansvar och uppgifter innebär att Arkitekt & Miljö är projektledare med ansvar för kvalitetssäkring, arkitekt - och antikvariskt kompetens och för det slutgiltiga resultatet. Omsorgsfull scanning utförs av Letech vilket resulterar i ett digitalt underlag. Arkitekt & Miljö utför framtagning av ritningsunderlag, 3d-illustrationer och animationer.


Arkitekt & Miljö AB
Arkitekt & Miljö AB är ett arkitektkontor som arbetar inom flera områden, bland annat miljöutredning/klimatmätningar, nybyggnadsprojektering samt restaurerings- och kulturvårdsrelaterade uppdrag.


Letech AB
Leatech har omfattande erfarenheter av laserscanning inom bland annat industrin samt kulturbyggnader. Den teknik och kompetens som finns hos Letech är en grundläggande förutsättning som innebär att det är möjligt att utföra uppmätningsritningar med mycket hög precision och upplösning.

Om oss
 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS