Processen

ANALYS
Definiera behov och speciella förutsättningar


» Läs mer
SCANNING/REGISTRERING
Scanning utförs, registreras och överförs till dator för vidare bearbetning.

» Läs mer
BEARBETNING
Bearbetning digitalt till färdiga ritningar, modeller eller annan typ av redovisning
» Läs mer
RESULTAT
Basutförande av ritningar eller detaljritningar i 2D eller 3D format.

» Läs mer

Scanning registrering

I första momentet tas ett så kallat punktmoln fram som innebär att alla berörda ytor avbildas av punkter i en digital modell. Den första bilden som genereras kan ses på plats på en av flera bärbara datorer och fungerar som en visualiseringsmodell där alla ytor som finns redovisas.

 

Gå vidare >>


 
Tekniken Scanning/registrering
 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS