Processen

ANALYS
Definiera behov och speciella förutsättningar


» Läs mer
SCANNING/REGISTRERING
Scanning utförs, registreras och överförs till dator för vidare bearbetning.

» Läs mer
BEARBETNING
Bearbetning digitalt till färdiga ritningar, modeller eller annan typ av redovisning
» Läs mer
RESULTAT
Basutförande av ritningar eller detaljritningar i 2D eller 3D format.

» Läs mer

Bearbetning

Det digitala moln som erhålls vid laserscanningen överförs till vektorbaserade digitala filer. I CAD och 3-D program bearbetas filerna för att få fram planritningar och sektioner som är enkla att tyda och uppnår användarens och myndigheters behov.

Tekniken Bearbetning
 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS