Processen

ANALYS
Definiera behov och speciella förutsättningar


» Läs mer
SCANNING/REGISTRERING
Scanning utförs, registreras och överförs till dator för vidare bearbetning.

» Läs mer
BEARBETNING
Bearbetning digitalt till färdiga ritningar, modeller eller annan typ av redovisning
» Läs mer
RESULTAT
Basutförande av ritningar eller detaljritningar i 2D eller 3D format.

» Läs mer

Resultat

Projekten genererar ritningar som motsvarar ett basutförande eller en högre nivå med mer kvalificerade behov och krav. Det här beror på storleken på byggnad och graden av komplexitet. De vanligaste projekten, ett så kallat basutförande omfattar två till fyra planritningar, fasadritningar och tre till fem sektioner.
Ritningarna utförs för skalnivå 1:50 men kan även användas i skala 1:100. Planer och sektioner görs i skala 1:20, men även utökning med fler ritningar eller fördjupningar avseende inredningsdetaljer, eller liknande kan utföras vid behov.
 

 

Tekniken Resultat
 

®2009 HERITAGE SCAN med ensamrätt     STORTORGET 34, KALMAR • 0480-205 00 • info@heritagescan.se     2009 VIBRA CMS